Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 361

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Thủ thuật xử lý khi trẻ hóc dị vật
Tr? hóc d? v?t là con ác m?ng c?a t?t c? các ông b? bà m?, nhung n?u bi?t cách x? trí s? gi?m b?t lo l?ng và giúp con thoát kh?i tai n?n này.

Th? thu?t Heimlich là th? thu?t dùng d? c?p c?u khi có d? v?t l?t vào du?ng th? và choán g?n h?t di?n tích c?a du?ng th?. Nguyên t?c c?a Heimlich là t?o m?t l?c tác d?ng m?nh, d?t ng?t vào 2 bu?ng ph?i b?ng cách v? t? lung ho?c ép vào co hoành, m?c dích t?o ra m?t áp l?c l?n d?t ng?t trong du?ng hô h?p d?y d? v?t ra ngoài. Vì th? Heimlich có hi?u qu? r?t t?t v?i nh?ng d? v?t choán g?n h?t du?ng th? và d? di chuy?n nhu viên bi, k?o... còn nh?ng v?t khác không choán h?t du?ng th? ho?c có hình dáng góc c?nh thì ph?i nh? chuyên khoa tai mui h?ng d? v?t ra.

Heimlich có hi?u qu? t? cú v? ho?c cú ép hoành d?u tiên, càng v? sau hi?u qu? càng gi?m d?n. Các bu?c th?c hi?n:


Bu?c 1: Ki?m tra xem bé còn th? không- N?u bé tr? nên tím tái, nhanh chóng ki?m tra ng?c bé xem chuy?n d?ng lên xu?ng và l?ng nghe nh?p th?.


- N?u b?n nghi bé hóc th? gì dó, c? g?ng lo?i b? d? v?t v?i ngón tay làm thành m?t cái móc. Ch? làm di?u này n?u b?n có th? nhìn th?y d? v?t trong h?ng con. N?u không nhìn th?y, tuy?t d?i không cho tay vào vì khi dó b?n có th? d?y v?t c?n vào sâu trong c? h?ng.


- B?n cung có th? dùng tay ki?m tra m?ch d?p c?a bé.


- N?u tr? b?t t?nh, lo?i b? b?t c? th? gì có th? th?y ? mi?ng bé và b?t d?u th?c hi?n th? thu?t c?p c?u cho d?n khi xe c?u thuong d?n.


Bu?c 2: G?i xe c?p c?uT?t nh?t là nh? ngu?i khác làm vi?c này, trong khi b?n b?t d?u làm s?ch các v?t gây ngh?t cho bé.


Bu?c 3: V? lung


Tin tức liên quan

14/05/2013 08:57
Nhung hươu và những điều cần biết Nh?ng di?u c?n bi?t v? nhung huou'>


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 98 đang online
Truy cập trong ngày: 45
Tổng lượng truy cập: 238840
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT