Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 259

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1221
Thương hiệu SP:   Nhung Huou Vi?t
Khối lượng:   1kg
Lượng truy cập:   4621
Giá bán:   300,000    VNĐ
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

Trang tr?i bán nai nguyên con, th?t nai pha s?n.

 

Th?t nai món d?c s?n ch? y?u c?a vùng r?ng núi Tây Nguyên ch? còn phong phú ? Ð?c L?c mà Tây B?c Vi?t B?c bây gi? khó ki?m du?c trong nh?ng hành trình qua mi?n biên gi?i Thu?ng du B?c B?.

Th?t nai tuoi khác th?t bò ? ch? ít gân, m? màu tr?ng ngà, m?m hon c? th?t bê non. Th?t bò 7 món dã gây thêm mu?n, có noi tr? thành d?c s?n, nhung 7 món nai vu?t xa m?t cách b?t ng?, cho nên càng không th? so sánh v?i bò, cho dù là bê cung không d? n?i v?i th?t nai.

Nhà hàng d?c s?n th?t nai tuoi ? Buôn Ma Thu?t thành ph? trung tâm c?a t?nh Ð?c L?c dã dua th?t nai vào h?u h?t th?c don b?a thu?ng, b?a ti?c... b?ng các món nai nu?ng, nai xào làn, nai nhúng gi?m nai lúc lác, su?n nai rán, cháo bao t? và sau cùng là nai khô h?p l?i d? 7 món nhu th?t bò. Nhung v?i nai thì nai nu?ng, nai nhúng gi?m, và nai khô l?i là nh?ng món tiêu bi?u nh?t.

Th?t nai nu?ng thái m?ng u?p m? nu?c và gia v? r?i c?t m?y lát g?ng nu?ng riêng d? an nóng cùng lúc v?i nai nu?ng. Nai nu?ng không c?n nu?c ch?m, cung không c?n mu?i tiêu, mi?ng th?t nai nu?ng chín ng?t, m?m c?ng v?i v? g?ng nóng kích thích ngu?i an d?n mê say m?c dù chua dùng d?n ru?u b?i th?t nai khêu ng?i s? thèm mu?n an hon là u?ng. Còn ai dó dã có thói quen an nh?u c? ph?i có chút nu?c th?n dua cay thì xin tu? ý và vô h?i.

Nai nhúng gi?m l?i c? nhu m?t b?n nh?c dã chuy?n gam b?i l? dã th?m d?m dà m?t huong v? không gi?ng mi?ng nai nu?ng béo ng?y.

Nai nhúng cung ph?i thái m?ng nhung l?i u?p v?i s? nu?c m?m ngon, ngu v? huong và t?i. Khi an ph?i dùng l?u d?t gi?a bàn, nu?c dùng có pha gi?m dun sôi s?c, c?nh l?u là m?t khay to d?ng d? lo?i rau: sa lát,cà chua, hành tây thái khoanh, chu?i xanh thái lát.

Th?t nai d? s?ng bên ngoài g?p nhúng vào l?u r?i an kèm v?i d? s?ng m?i th? m?t tý ho?c ch? an v?i rau sa lát hay kh? v?i chu?i xanh tu? theo s? thích và kh?u v? t?ng ngu?i, nhung dù cách an nào thì cung ch? có ngon và cung ch? thích thú mà thôi.

Th?t nai nhúng gi?m an du?c nhi?u mà cung không n?ng b?ng nhu th?t bò tuy cung theo l?i nhúng gi?m. Nai nhúng gi?m an kèm v?i bún ho?c bánh da nu?ng v?a là món nh?u, v?a là món an no.

Nai khô có th? là d?u b?ng trong các món nai. Th?t nai thái ngang th?, mi?ng dài ch?ng 5 cm u?p k? b?ng xì d?u, s?, mu?i, du?ng, ?t mè tr?ng và ngu v? huong.

Sau khi u?p trong vòng 80 phút l?y t?ng mi?ng nu?ng trên than hoa, nu?ng xong dùng s?ng dao d?n cho mi?ng th?t m?m m?i r?i an mà không c?n ch?m v?i b?t c? th? gì.

Nai khô không béo ng?y nhu nai nu?ng vì cách th?c và nguyên li?u t?m u?p khác nhau nên mi?ng nai khô ng?t l?m l?i du?c phép nhâm nhi v?i ly ru?u cao nai thì quá tuy?t v?i mà ? thành ph? mi?n xuôi thì sao có du?c! Nh?t là trong th?i k? nghiêm c?m san b?t thú r?ng quí hi?m ngày nay. Ch?ng bi?t r?i mai dây Buôn Ma Thu?t còn có th?t nai 7 món nhu bây gi??


ÐI?M Ð?C BI?T C?A TH?T NAI : M?M, NG?T, THOM VÀ T?T CHO S?C KH?E

Ð?c bi?t nhâm nhi, lai rai, nh?u, bi?u ..


Chú ý:

- Bán th?t s? lu?ng 10kg > Giá: 250.000/kg.
- V?n chuy?n mi?n phí t?i Hà N?i.

- Liên h? d?t tru?c 0973 51 62 63

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 1 đang online
Truy cập trong ngày: 125
Tổng lượng truy cập: 293520
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT