Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 361

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Tác dụng của quả óc chó

Các nhà nghiên c?u c?a B?nh vi?n Barcelona khuyên nên an 8 h?t óc chó m?i ngày.

An h?t óc chó vào cu?i b?a an s? giúp gi?m thi?u các nguy co ti?m ?n t? th?c ph?m giàu ch?t béo, m?t nghiên c?u m?i dây ch? ra.

Các nhà nghiên c?u c?a B?nh vi?n Barcelona khuyên nên an 8 h?t óc chó m?i ngày.

An h?t óc chó vào cu?i b?a an s? giúp gi?m thi?u các nguy co ti?m ?n t? th?c ph?m giàu ch?t béo, m?t nghiên c?u m?i dây ch? ra.


Qu? óc chó r?t giàu protein, có nhi?u tác d?ng nhu th?t cá h?i, ru?u vang, th?t gà, giúp tim m?ch ?n d?nh và xuong ch?c kh?e.


Lo?i qu? này có th? giúp thai ph? b? sung Vitamin E, Omega-3, các lo?i axit h?u co và ph?t pho. Ð?c bi?t lo?i axit h?u co (Axit Amin L-ARGINNE) có trong lo?i qu? này có tác d?ng r?t l?n trong vi?c thúc d?y s? phát tri?n d?i não c?a thai nhi và tr? nh?. N?u ph? n? mang thai kiên trì an óc chó trong m?t th?i gian dài ch?c ch?n em bé sinh ra s? r?t thông minh.


Qu? óc chó r?t giàu Axit Ellagic và ch?t ch?ng oxi hóa có kh? nang ch?ng l?i b?nh ung thu, d?t qu?, ti?u du?ng, huy?t áp cao, béo phì và tr?m c?m.


Qu? óc chó giúp ch?ng l?i các viêm nhi?m trong co th? , dây là ngu?n cung c?p ch?t dinh du?ng b?o v? h? tim m?ch và phòng ng?a các b?nh do Cholesterol gây ra. 


Hãy dành cho bé yêu c?a b?n nh?ng di?u tuy?t v?i nh?t b?ng vi?c thu?ng th?c nh?ng huong v? thom ngon và b? du?ng c?a các lo?i q?a giàu vitamin này. Hãy liên h? cho chúng tôi ngay hôm nay d? du?c d?t hàng nhanh nh?t và dùng th? mi?n phí. Chúng tôi s? dem d?n s? d?m b?o v? ch?t lu?ng và giá c? h?p lí, v?i tiêu chí “T?t cho m? - b? cho con”, ch?c ch?n các m? s? hài lòng.

 

An nhi?u h?t óc chó gi?m nguy co ung thu vú

Các nhà khoa h?c thu?c tru?ng y, Ð?i h?c Marshall ? Huntington, bang West Virginia (M?) cho bi?t, vi?c an nhi?u h?t óc chó có th? giúp ph? n? gi?m du?c nguy co ung thu vú.

Các nhà khoa h?c dã th?c hi?n thí nghi?m cho th?y nh?ng con chu?t du?c nuôi d? phát tri?n b?nh ung thu s? gi?m du?c dáng k? nguy co ung thu vú n?u chúng du?c an m?t lu?ng b?ng n?m tay h?t óc chó m?i ngày.


Bà Elaine Hardman, m?t trong nh?ng tác gi? c?a nghiên c?u trên, cho r?ng "khi b?n c?n an v?t thì h?t óc chó là m?t l?a ch?n khôn ngoan hon so v?i các lo?i bánh quy giòn hay khoai tây chiên."


Bà cung nh?n m?nh m?t ch? d? an u?ng lành m?nh có th? ngan ch?n h?u h?t các lo?i b?nh kinh niên.


Theo nhà khoa h?c Hardman, h?t óc chó ch?a r?t nhi?u thành ph?n dã du?c minh ch?ng có kh? nang làm ch?m quá trình phát tri?n ung thu nhu axit béo omega-3, các ch?t ch?ng ôxy hóa và phytosterols.


Nghiên c?u nói trên cung b? sung b?ng ch?ng cho th?y axit béo omega-3 có th? mang l?i nhi?u l?i ích s?c kh?e, t? vi?c ngan ch?n b?nh tim t?i gi?m nguy co ung thu.


Tuy nhiên, cho d?n nay các nhà khoa h?c chua kh?ng d?nh du?c li?u axit béo có trong các lo?i qu? h?ch và rau lá xanh có gi?ng v?i axit béo omega-3 có trong d?u cá hay không./.

 
Theo TTXVN/Vietnam

 

Qu? óc chó giúp ki?m soát b?nh ti?u du?ng

B?nh nhân ti?u du?ng týp 2 có th? ki?m soát du?c b?nh b?ng cách b? sung thêm qu? óc chó trong ch? d? an u?ng h?ng ngày c?a mình.

Các nhà khoa h?c thu?c Ð?i h?c Wollongong (Úc) dã kh?ng d?nh di?u này sau khi kh?o sát ? 50 ngu?i b? th?a cân m?c b?nh ti?u du?ng, theo hãng tin New Kerala. "Ch? d? an ít ch?t béo là t?t nhung cu?c nghiên c?u này cho th?y thêm nh?ng th?c
ph?m chính cung c?p lo?i ch?t béo h?p lý - trong tru?ng h?p này là qu? óc chó - cung r?t quan tr?ng", tru?ng nhóm nghiên c?u Linda Tapsell nói.

Các chuyên gia nh?n th?y nhóm b? sung 30g qu? óc chó/ngày có nhi?u ch?t béo t?t trong ch? d? an c?a mình hon nhóm ch? dùng ch? d? an ít ch?t béo. ? nhóm dùng qu? óc chó, n?ng d? insulin c?i thi?n dáng k? và di?u này có th? là nh? s? hi?n di?n c?a ch?t béo t?t trong ch? d? an u?ng. Insulin có tác d?ng kh?ng ch? lu?ng du?ng trong máu, qua dó giúp ki?m soát b?nh ti?u du?ng.


(Theo Thanh Niên)

 

Qu? óc chó giúp gi?m nguy co ung thu

(Dân trí) - N?m trong top các câu chuy?n s?c kho? tu?n này là m?t nghiên c?u m?i cho th?y qu? óc chó giúp gi?m nguy co ung thu vú; m?t th? nghi?m cho th?y v?n d?ng trong nu?c giúp gi?m dau lung.

 
Trong m?t nghiên c?u m?i dây, nh?ng con chu?t mang b?nh ung thu vú du?c cho an ch? d? dinh du?ng bình thu?ng d? so sánh v?i nh?ng con chu?t du?c

Tin tức liên quan

22/06/2013 01:26
Thủ thuật xử lý khi trẻ hóc dị vật Tr? hóc d? v?t là con ác m?ng c?a t?t c? các ông b? ...
14/05/2013 08:57
Nhung hươu và những điều cần biết Nh?ng di?u c?n bi?t v? nhung huou'>


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 260 đang online
Truy cập trong ngày: 122
Tổng lượng truy cập: 246704
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT