Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 270

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

Công dụng và bài thuốc

Tác dụng của hạt hạnh nhân
H?nh nhân là lo?i trái h? dào ( nuts) r?t b? du?ng du?c th?y ? Iran, Saudi Arabia, Lebanon, Turkey , Sria, Jordan và Israel. Hanh nhân là ngu?n cung c?p d?i dào v? vitamin E, calcium, phosphor, s?t và magnesium.. H?nh nhân cung còn ch?a k?m, selenium, d?ng và niacin.So v?i các lo?i trái h? dào khác, h?nh nhân có nhi?u ch?t b? du?ng nh?t.

H?nh nhân là lo?i trái h? dào ( nuts) r?t b? du?ng du?c th?y ? Iran, Saudi Arabia, Lebanon, Turkey , Sria, Jordan và Israel. Hanh nhân là ngu?n cung c?p d?i dào v? vitamin E, calcium, phosphor, s?t và magnesium.. H?nh nhân cung còn ch?a k?m, selenium, d?ng và niacin.So v?i các lo?i trái h? dào khác, h?nh nhân có nhi?u ch?t b? du?ng nh?t.

H?nh nhân cung còn duoc bi?t là có nhi?u giá tr? y du?c. Du?i dây là m?t vài ?ng d?ng cua h?nh nhân trong lãnh v?c này:

1- Ði?uhòa cholesterol.  Tiêu th? d?u d?n h?nh nhân có th? giúp tang m?c  cholesterol t?t (HDL), gi?m m?c cholesterol x?u (LDL) và do dó ki?m soát h?u hi?u các m?c cholesterol trong máu.

2- T?t cho tim. Các ch?t béo don-bão hoà, protein và potassium ch?a trong h?nh nh?t r?t t?t cho tim. Vitamin E tác d?ng nhu m?t ch?t ch?ng oxi-hóa và gi?m nguy co b? các b?nh tim. Magnesium trong h?nh nhân giúp ch?ng l?i các con dau tim.H?nh nhân làm gi?m protein C-reactive , ch?t gây viêm làm t?n h?i d?ng m?ch. H?nh nhân cung còn là ngu?n cung c?p acid folic, và do dó giúp h? th?p m?c homocystein , nguyên nhân gây s? dóng m?ng trong d?ng m?ch.

 

3- Ði?u hòa huy?t áp.Potassium ch?a trong h?nh nhân giúp di?u hòa áp huy?t. Lu?ng sodium trong h?nh nhân r?t th?p nên cung giúp ch?n không cho áp huy?t tang cao

 

4-T?t cho não. H?nh nhân có nhi?u ch?t b? du?ng t?t cho s? phát tri?n c?a não và kích thích trí nang

 

5- Phòng ch?ng ung thu H?nh nhân c?i thi?n s? v?n chuy?n c?a th?c phâm trong ru?t nên làm gi?m nguy co b? ung thu k?t tràng

 

6-Phòng ch?ng ti?u du?ng H?nh nhân cung giúp gi?m r?i ro gia tang m?c du?ng và insulin trong máu sau khi an. Ði?u này có công d?ng b?o v? ch?ng b?nh ti?u du?ng

 

7- T?t cho thai nhi. Ch?t acid folic trong h?nh nh?n giúp tránh các khuy?t t?t b?m sinh cho các thai nhi

 

8- Gi?m cân S?a h?nh nhân không thêm du?ng giúp gi?m cân. Ch?t béo don bão hòa ch?a trong h?nh nhân làm cho cho an chóng no nên giúp tránh an quá nhi?u. Các nghiên c?u cho th?y là th?c ch? ít calori có nhi?u h?nh nhân t?t cho nh?ng ngu?i m?p phì mu?n xu?ng ký

 

9- Tránh táo bón H?nh nhân có ch?t xo, mà nh?ng th?c an có ch?t xo giúp ch?ng táo bón

 

10- Tang nang l?c Các ch?t khoáng magnesium, d?ng và riboflavin giúp tang nang l?c

 

11- Phòng ng?a s?n m?t  - an d?u d?n hh?nh nhân có th? giúp gi?m rui ro b? s?n t?i kho?ng 25 ph?n tram

 

12- Gi?m r?i ro b? Alzheimer

 

13- C?i thi?n th? ch?t (nu?c da) và tang cu?ng h? mi?n d?ch

Gi?ng nhu các th?c ph?m khác, h?nh nhân cung có nh?ng di?m b?t l?i. H?nh nhân có ch?a oxalate, mà oxalate du th?a có th? gây s? k?t tinh.
Vì v?y nh?ng ai b? b?nh th?n hay s?n m?t thì không nên an h?nh nhân.

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 43 đang online
Truy cập trong ngày: 345
Tổng lượng truy cập: 312605
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT