Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 259

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1215
Thương hiệu SP:   Nhung Huou Vi?t
Khối lượng:   1kg
Lượng truy cập:   1865
Giá bán:   500,000    VNĐ
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

Ch?t ch?ng ôxy hóa có trong nhân c?a qu? h?nh dào pê-can có l?i cho s?c kh?e tim m?ch và ngan ng?a m?t s? b?nh. Ðây là công b? c?a các nhà nghiên c?u t?i Ð?i h?c Loma Linda (M?), dang trên T?p chí Dinh du?ng (The Journal of Nutrition).


Qu? h?nh dào pê-can có ch?a các d?ng khác nhau c?a h?p ch?t ch?ng ôxy hóa vitamin E hay còn g?i là tocopherol và r?t nhi?u các h?p ch?t phenolic có kh? nang ch?ng ôxy hóa. Ð?c biêt, nhân c?a qu? h? dào pê-can r?t giàu gama – tocopherol, m?t d?ng c?a vitamin E. Nghiên c?u dã tìm ra r?ng, sau khi an h? dào pê-can lu?ng gama – tocopherol trong co th? tang g?p dôi còn lu?ng LDL – cholesterol ôxy hóa có h?i trong máu gi?m t?i 33%. LDL – cholesterol có th? góp ph?n gây ra các ch?ng viêm sung bên trong thành d?ng m?ch và di?u này làm tang nguy co các v?n d? v? tim m?ch.


“Nghiên c?u c?a chúng tôi dã ch? ra r?ng an h?nh dào pê-can s? làm tang lu?ng ch?t ch?ng ôxy hóa có l?i cho co th?”, PGS, TS. Ella Hadda t?i Ð?i h?c Loma Linda cho hay, “Tác d?ng mang tính b?o v? này r?t quan tr?ng trong vi?c giúp ngan ch?n s? phát tri?n c?a m?t lo?i b?nh trong dó có ung thu và b?nh tim m?ch”.


Qu? h?nh dào


Theo ti?n si Haddad, nh?ng phát hi?n này có du?c t? m?t d? tài nghiên c?u nh?m m?c dích dánh giá nh?ng tác d?ng có l?i d?i v?i s?c kh?e c?a h? dào pê-can. Bà dã phân tích “biomarker” (bi?u hi?n sinh h?c) trong m?u máu và m?u nu?c ti?u c?a 16 ngu?i trong d? tu?i t? 23 d?n 44. H? du?c an l?n lu?t ba ch? d? an trong dó ch? d? an 1 g?m toàn b? nhân qu? h? dào pê-can, ch? d? an 2 g?m nhân qu? h? dào pê-can pha v?i nu?c và ch? d? an 3 là ch? d? an so sánh có cùng thành ph?n dinh du?ng v?i hai ch? d? an trên. Các ch? d? an 1 và 2 có kho?ng 28g nhân h? dào pê-can. Các m?u máu và nu?c ti?u du?c l?y ngay tru?c b?a an và các th?i di?m khác nhau sau khi an.


K?t qu? phân tích cho th?y, v?i c? hai ch? d? có h? dào pê-can, lu?ng gama – tocopherol trong co th? tang g?p dôi t?i th?i di?m 8h sau khi an và kh? nang h?p th? các g?c ôxy hóa t? do (m?t thông s? d? do kh? nang ch?ng ôxy hóa trong máu) l?n lu?t tang 12% và 10% t?i th?i di?m 2h sau khi an. Ngoài ra, khi theo dõi ch? d? an 1 (an nguyên nhân qu? h? dào pê-can) thì lu?ng LDL – cholesterol ôxy hóa gi?m 30% vào th?i di?m 2h, 33% vào 3h và 26% vào 8h sau khi an.


“Nghiên c?u này, m?t l?n n?a minh ch?ng cho qu? h? dào pê-can là m?t th?c ph?m t?t cho s?c kh?e”, TS. Haddad nói thêm, “ Nh?ng nghiên c?u tru?c dây cho th?y h? dào pê-can có ch?a các thành ph?n ch?ng ôxy hóa. Trong nghiên c?u này, chúng tôi dã ch? ra r?ng, các ch?t ch?ng ôxy hóa có trong h? dào pê-can dã th?c s? du?c h?p th? vào co th? và dem l?i các tác d?ng mang tính b?o v? trong vi?c ch?ng l?i m?t s? lo?i b?nh”

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 218 đang online
Truy cập trong ngày: 711
Tổng lượng truy cập: 291571
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT