Khỏe tốt - Nhung hươu - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 259

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1214
Thương hiệu SP:   Nhung Huou Vi?t
Khối lượng:   1kg
Lượng truy cập:   1198
Giá bán:   220,000    VNĐ
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

Long nhãn Hung Yên 100% nguyên ch?t không ch?t b?o qu?n, không ch?t t?o màu.


Ch?a b?nh t? long nhãn:

Trong y h?c c? truy?n, long nhãn (cùi nhãn phoi, s?y khô) có tác d?ng b? ích tâm t?, du?ng huy?t, an th?n dùng d? b?i b? co th? khi suy nhu?c. Du?i dây là nh?ng cách dùng long nhãn theo luong y Hoài Vu cho t?ng ch?ng b?nh khác nhau:


1. Tang l?c

+ Nguyên li?u: long nhãn nh?c 30g, du?ng tr?ng 3g, tây duong sâm 3g. Cho t?t c? vào trong cái tô, l?y mi?ng v?i xô d?y kín l?i, r?i cho vào n?i chung cách th?y, ho?c h?p trong n?i com. Dùng làm th?c don b?i b? tang l?c (d?i b? nguyên khí).

2. An u?ng kém, lâu tiêu


+ Nguyên li?u: long nhãn 100g, m?t ong 100ml, d?i táo 25 qu? (b? h?t), m?t ít nu?c g?ng. Ð?u tiên, l?y n?a lít nu?c n?u long nhãn và d?i táo, khi dã chín nh? cho nu?c g?ng, m?t ong vào khu?y d?u cho sôi trên b?p là du?c. Dùng cho các tru?ng h?p an u?ng kém, an vào lâu tiêu, da xanh tái, hay h?i h?p, dánh tr?ng ng?c, lo âu, m?t ng? (tâm t? lu?ng hu).

3. Khí huy?t không t?t, dau d?u, hoa m?t

+ Nguyên li?u: long nhãn 30g, cao da l?a 10g, m?t lu?ng du?ng v?a d?, n?a lít nu?c. N?u cách th?y t?i khi cao tan h?t, chia làm hai ph?n, dùng c? cái và nu?c. Món này dùng trong tru?ng h?p khí huy?t không t?t, th?n kinh m?t m?i, nh?c d?u hoa m?t.

4. Suy nhu?c, thi?u máu

+ Nguyên li?u: long nhãn 30g, h?t sen 30g, g?o t? 100g. Ðem t?t c? n?u cháo d? dùng cho nh?ng tru?ng h?p co th? suy nhu?c, thi?u máu.

Ngoài cùi nhãn (long nhãn), thì lá nhãn, v? nhãn, hoa nhãn, h?t nhãn cung có nh?ng công d?ng ch?a b?nh. Ch?ng h?n: lá nhãn có tác d?ng tiêu thúng gi?i d?c, sát trùng. Dùng cho các tru?ng h?p c?m s?t, dinh nh?t, tri, b?nh s?t rét con; v? qu? nhãn có tác d?ng khu phong, ch?a b?ng. Dùng cho các tru?ng h?p dau d?u, chóng m?t, bôi ngoài ch?a b?ng nu?c sôi, b?ng l?a; hoa nhãn có tác d?ng thanh nhi?t, du?c dùng trong các tru?ng h?p ti?u r?t, ti?u d?c do viêm du?ng ti?t ni?u.

 

Tác d?ng:

 

+ Kh? d?c (Danh Y Bi?t L?c).

+ Du?ng huy?t, an th?n, ích trí, li?m hãn, khai V?, ích T? (Tr?n Nam B?n Th?o).

+ Ð?i b? âm huy?t (Du?c Ph?m Hóa Nghia).

+ B? Tâm, T?, du?ng huy?t, an th?n (Trung Du?c H?c).

 

 

Ch? tr?:

 

+ Ch? tr? ngu t?ng tà khí,  chán an, u?ng lâu ngày làm kh?e trí não, thông minh (B?n Kinh).

+ Tr? lo nghi quá m?c, lao thuong Tâm T?, hay quên, h?i h?p, hu phi?n, m?t ng?, t? ra m? hôi, gi?t mình lo s?, các ch?ng suy nhu?c (Trung Du?c H?c).

Backlink liên kết Sản Phẩm Giảm Cân | Diễn đàn sức khỏe | Qua oc cho | thám tử | Gia sư | In logo áo mưa
TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 74 đang online
Truy cập trong ngày: 632
Tổng lượng truy cập: 292624
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT