Nhung hươu việt - Quả óc chó - Hạt hạnh nhân - Thịt hươu

Xem kết quả: / 834

Bình thường: Tuyệt vời
Giỏ Hàng: ( 0 ) sản phẩm
Tổng tiền: 0 vnđ

chi tiết sản phẩm

Mã sản phẩm:   NHV-1226
Thương hiệu SP:   D? dày nhím
Khối lượng:   Cái
Lượng truy cập:   2533
Giá bán:   700,000 VNĐ   
Kết quả đánh giá:
Đánh giá SP:
Tuyệt vời
Số lượng mua:

Mô tả sản phẩm

D? dày nhím còn g?i là bao t? nhím

Hi?n nay có t?i hon 3/4 ngu?i vi?t nam b? dau d? dày. Ðã có r?t nhi?u lo?i thu?c dông, tây y du?c s?n xu?t d? di?u tr? can b?nh này nhung h?u nhu không có lo?i thu?c nào có hi?u qu? tuy?t d?i.

Trong khi dó có m?t phuong thu?c du?c dánh giá là tr? b?nh dau d? dày hi?u qu? nh?t và kinh t? nh?t dó là s? d?ng D? dày nhím. D? dày nhím không ph?i t?t b?i cái bao t? du?c l?y ra t? con nhím mà t?t b?i nh?ng th? lá, hoa, c? và qu? cây r?ng du?c con nhím an vào.

Còn g?i là con dím, hào chu, cao chu, son chu, loan ch?.
Tên khoa h?c Hystrix hodgsoni.
Thu?c h? Nhím Hystricidae.

Con nhím cho v? thu?c g?i là thích v? bì (Corium Hystrici) là d? dày c?a con nhím Hystixhodgsoni. T?i Trung Qu?c ngu?i ta dùng d? dày c?a loài nhím thích c?u t? hay mao thích Erinaceus europaeus L. ho?c con nhím Hemichianus dauricus Sundevall cùng thu?c h? Erinaceidae.

Phân b?, san b?t và ch? bi?n

Nhím s?ng hoang ? mi?n r?ng núi nu?c ta. Nó gây h?i m?t s? cây luong th?c (s?n, ngô, l?c). Thu?ng ngu?i ta san b?t nhím d? an th?t. Mùa san b?t g?n nhu quanh nam, ngoài th?t dùng d? an, ngu?i ta thu l?y l?p màng bao ph? d? dày và gan phoi hay s?y khô d? làm thu?c. Khi dùng sao cát hay sao v?i ho?t th?ch cho n? ph?ng lên r?i l?y d? dày nhím s?c thu?c ho?c tán b?t mà u?ng.

Công d?ng và li?u dùng

Theo tài li?u c? d? dày nhím có v? d?ng, ng?t, tính bình (B?n th?o cuong m?c c?a Lý Th?i Trân thì v? ng?t tính hàn không d?c). Vào hai kinh v? và d?i tràng. Có tác d?ng luong huy?t (mát máu), gi?i d?c, làm h?t dau, tri l?u ra huy?t. Dùng ch?a nh?ng tru?ng h?p tri lòi dom ch?y máu, di m?ng tinh, nôn m?a, l? ra máu.
Hi?n nay v?n dùng theo kinh nghi?m c? v?i li?u 6 - 16g du?i d?ng thu?c b?t hay s?c u?ng.

Ðon thu?c có d? dày nhím

 

1. Ch?a dau d? dày: 

D? dày nhím dem s?y khô, r?i tán b?t m?n, m?i ngày u?ng 10g v?i nu?c com vào lúc dói.

2. Ch?a lòi dom ch?y máu:

D? dày nhím sao ph?ng (v?i ho?t th?ch r?i rây b? ho?t th?ch) 3 - 6g, hoa hòe 10g, thêm 100ml nu?c s?c k? r?i dùng nu?c s?c hoa hòe này chiêu d? dày nhím dã sao và tán b?t. Li?u trên chia làm 3 l?n u?ng trong ngày.

3. Ch?a th?y thung, c? tru?ng, hoàng dan:


Ð?t t?n tính d? dày nhím, m?i l?n u?ng 8g hòa ru?u u?ng (kinh nghi?m trong sách c?).  
 

purchase viagra online generic viagra cheap
data-width='685px' class='fb-st'>

Quảng cáo


TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Ngân hàng Vietcombank Hà Nội
Chủ TK: VŨ THẾ HƯNG
Số TK: 0011 004 002 935

      - Giao hàng toàn quốc
      - Giao hàng miễn phí tại Hà Nội
      - Hotline: 0973 51 62 63

www.nhunghuouviet.comVideo
Vị trí cửa hàng

lượt truy cập
Hiện có: 321 đang online
Truy cập trong ngày: 1076
Tổng lượng truy cập: 917661
NHUNG HƯƠU VIỆT TRÊN FACEBOOK


NHUNG HƯƠU VIỆT